Telefon : +382 20 20 21 20

Institut za obuku kozmetičara za njegu lica i tijela, masera i Wellness/SPA terapeuta

Institut za obuku kozmetičara za njegu lica i tijela, masera i Wellness/SPA terapeuta

12951 Pregleda

III dio

Obrazovanje polaznika za zanimanje Kozmetičar za njegu lica i tijela, masera i stručno usavršavanje za Wellness & SPA terapeute

Predavač:

Sloba Bubanja

Beauty centar i Institut za obrazovanje kozmetičara za njegu lica, tijela, masera i wellness & SPA terapeuta

ESTEBEL

 

Opšti cilj

 • Da približim profesiju i lik kozmetičara polaznicima i da ih identifikujem sa tim zahtjevnim zanimanjem;
 • Da svojim zalaganjem učvrstim njihovu ambiciju i želju o podizanju standarda u kozmetici,
 • Da postavimo zvanje kozmetičara i kozmetiku na viši nivo,tj nivo koji ova lijepa, ali zahtjevna grana nauke zaslužuje
 • Da osposobim kandidate da usvoje vještine i znanja koja su potrebna za kvalitetno i uspješno obavljanje posla.

Zadaci obuke (1)

 • Da ih naučim različitim tehnikama rada na njezi lica, tijela, masažama i wellness i SPA programima;
 • Kako da upotrebljavaju i rukuju savremenim aparatima, opremom, i priborom za rad;
 • Da ih naučim raznim specijalnim i ciljanim tretmanima lica i tijela pomoću savremenih aparata;
 • Da ih naučim kako da preduzimaju mjere higijensko-tehničke zaštite; o sterilizaciji, antisepsi, asepsis i o ličnoj i radnoj higijeni

Zadaci obuke (2)

Zadaci obuke su:

 1. Da razviju pravilan odnos prema estetici i kozmetici
 2. Da razviju osjećaj za:
 • preciznost
 • kreativnost
 • ličnu i profesionalnu odgovornost
 • tolerantnost,
 • sposobnost za timski rad,
 • poslovno komuniciranje i poštovanje klijenata, saradnika i ugovorenih termina

Ishodi učenja (1)

 • Polaznici će usvojiti znanja i vještine iz programa obrazovanja
 • Naučiće da primjenjuju više različitih i ciljanih vrsta tretmana za njegu lica, tijela, razne tehnike masaža.
 • Naučiće specifičnosti wellness & SPA centara.
 • Naučiće da koriste, primjenjuju i kombinuju profesionalne kozmetičke preparate,
 • Razne aparate za specifične kozmetičke tretmane kao što su: kavitacija, mezoterapija, trajna epilacija, radiotalasi, elektromagnetna stimulacija i dr.
 • Naučiće da primjenjuju higijenske mjere sterilizacije, asepse, antisepse i dezinfekcije radnog mjesta, sredstava, aparata i pribora za rad.
 • Naučiće da poštuju postupke o svim naučenim tretmanima, da pripreme klijenta i da mu pored kvaliteta, obezbijede i uslove za prijatan boravak kozmetičkom salonu ili wellness centru

Dužina trajanja

Dužina trajanja programa obrazovanja je 3, 6 ili 9 mjeseci. Program obrazovanja kozmetičara, zbog svoje raznolikosti i specifičnosti je podijeljen po modulima

Vremenski plan rada

Vrijeme trajanja modula zavisi odnjegove zahtjevnosti, pa je zbog toga za njegu lica predvidjeno 6 mjeseci, za masaže 3, a za wellness&SPAterapeute 9 mjeseci.

Za svaki modul je programom obrazovanja predvidjen odredjeni fond časova, dok se trajanje programa obavlja 6 dana u nedjelji odredjenom dinamikom koja je različita po mjesecima i može se prilagoditi potrebama polaznika, naravno, u skladu sa zakonom o obrazovanju odraslih

 

Vremenski plan rada (2)

Programom sam predvidjela da se prvi mjesec, za bilo koji modul da su se     polaznici odlučili odvija ovom dinamikom;

2 časa teorije gdje polaznik usvoji oko 35%  ukupnog teorijskog znanja predvidjenog programom i 2 časa vježbi svakodnevno, a 3 puta nedjeljno po 4h boravka u kozmetičkom salonu, beauty ili wellness centru da bi se polaznici postepeno navikavali na prostor i opremu, usvajali pravila, znanja i vještine, te kasnije i praktično, uz svog instruktora, uvježbavali ono što  su naučili u kabinetskoj nastavi i na najbolji način povezali stručno, teorijsko i praktično znanje

Vremenski plan rada (3)

Nakon prvog mjeseca smanjujemo broj časova teorije a povećavamo broj časova praktičnog uvježbavanja;

U drugom mjesecu se praktičan rad obavlja svaki dan po 6h, 5 dana u nedjelji, sa jednim časom teorijske nastave prije početka praktičnog rada, sa objašnjenjem novih tretmana koje su vidjeli prethodnog dana i upoznavanjem sa oblastima koje će se toga dana obradjivati;

Od trećeg mjeseca praktičan rad se obavlja svakodnevno, 6 dana u nedjelji po 6h i jednim časom teorijske nastave prije početka praktičnog rada, da bi otklonili nejasnoće sa kojima su se polaznici sreli prethodnog dana i usvojili nova znanja

Ciljna grupa

 • Osobe psihofizički i emocionalno stabilne
 • Osobe koje imaju motivaciju za ovaj specifičan posao
 • Sposobne,komunikativne i da imaju afiniteta za rad sa ljudima
 • Spretne, strpljive, da umiju da saslušaju klijente i čujušta oni imaju da kažu
 • Sa osjećajem za urednost, estetiku, dodir
 • Osobe koje su svjesne značaja njege i uloge kozmetičara u tome, a naročito želje ljudi za njegovanjem i dobrim izgledom

Mjesto izvodjenja

Osposobljavanje i obuka se obavlja u Prostorijama Beauty centra ESTEBEL u Podgorici a praktičan rad za wellness&SPA terapeute u Wellness centru hotela Queen of Montenegrosa kojim imamo odličnu saradnju,ili nekom drugom hotelu, gdje imaju odlične uslove za osamostaljivanje i osposabljavanje za samostalno obavljanje i najkomplikovanijih terapeutskih procedura

Nastavna sredstva i oprema

Beauty centar ESTEBEL posjeduje uslove, sredstva i opremuza teorijsku nastavu i praktično uvježbavanje obradjenih nastavnih jedinica, kao i prostorije opremljene najsavremenijim priborom, sredstvima za rad i aparatima sa kojima se polaznici upoznaju i uče da rade sa njima

Aktivnost nastavnika/trenera

Uloga i obaveza trenera je da u potpunosti realizuje program obrazovanja bez improvizacija

Trener treba da pripremi program i uslove za uspješnu realizaciju programa po odabranim modulima (ovo su moje obaveze)

 • Da obavi razgovor sa svim kandidatima, kako bi provjerio afinitete i očekivanja polaznika i upoznao ih saulogom,specifičnostima i značajem zanimanja za zvanje kozmetičar za njegu lica i tijela, kakva je uloga masera, a posebno sa specifičnostima zanimanja wellness&SPA terapeuta, o uslovima obuke, rada i fleksibilnog radnog vremena
 • Da definiše sve module programa obrazovanja

Aktivnost polaznika

Praktičan rad se kombinuje iz svih predmetnih oblasti istovremeno, tako da polaznici u kozmetičkom salonu, beauty,SPA ili wellness centru svakodnevno obnavljaju stečena teorijska znanja, uvježbavaju i usavršavaju praktičan rad

Nastavne metode

Ovaj program je specifičan. Njegova specifičnost se ogleda u tome što polaznici pored opreme i pribora za rad, treba paralelno da savladavaju teorijska znanja i istovremeno da vježbaju i uvježbavaju na modelu-živom čovjeku, kako bi kasnije, stečeno znanje praktično primijenili na klijentima.

Procjena/Vrjednovanje obuke

Polaznici u toku obuke, i to nakon završetka svakeo blasti, provjeravaju sa trenerom usvojeno znanje i vještine, a na kraju pred komisijom koju formira Zavodza stručno obrazovanje odraslih, a u skladu sa Zakonom, polaznici polažu završni ispit koji se sastoji iztri dijelai to:

 • Pismeni dio ispita koji čini test iz oblasti odabranog modula
 • Praktični rad - gdje kandidat treba da uradi jedan komplet tretman sa pripremom klijenta i da u toku tretmana komisiji objasni postupak i cilj rada.

Po položenom ispitu kandidat dobija sertifikati li Diplomu o stručnoj osposobljenosti za završeni modul

Lokacija

mapa

Kontakt

Beauty centar Estebel

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 42

81000 Podgorica, Crna Gora

tel:   +382 20 20 21 20
mob: +382 68 20 21 20
mob: +382 67 20 21 20

e-mail: estebel-wb-@t-com.me